Ledegelde / Fees

VOORGESTELDE FOOIESTRUKTUUR VIR 2018/2019

LEDEGELD

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

 

  Vol jaar

1/11 – 31/10

Vol jaar

1/11 – 31/10

Vol jaar

1/11 – 31/10

Vol jaar

01/11 – 31/10

Vol jaar 01/11 – 31/10
VOL LEDE 1800-00 1950-00 2050-000 2150-00 2250-00
GETROUDE PARE 3200-00 3450-00 3600-00 3700-00 3800-00
JUNIOR LEDE 880-00 980-00 980-00 980-00 1000-00
SOSIALE LEDE – NIE SPELEND 300-00 300-00 300-00 300-00 300-00
SOSIALE LEDE – SPELEND 650-00 650-00 650-00 650-00 650-00
BUITE LEDE 600-00 600-00 600-00 600-00 600-00
SLUITKASTE 75-00 75-00 75-00 75-00 100-00
GHOLFKARBERGING

– Petrol

– Elektries

 

650-00

780-00

 

710-00

850-00

 

750-00

950-00

 

750-00

1000-00

 

800-00

1100-00

INTREE GELDE GEEN GEEN GEEN GEEN  

 

SPEELFOOIE                                                                 

  2016/2017 2017/2018 2018/2019
  9 Gate  18 Gate 9 Gate  18 Gate 9 Gate    18 Gate
VOL LEDE (alle dae) en SAGES lede 55-00       80-00 60-00      85-00 60-00       90-00
 ANDER SUID-KAAP LEDE 65-00       90-00 70-00      100-00 75-00       110-00
KLUB JUNIORS (tot 22jr + Student) + SENIORS (70 jaar en ouer) 50-00       70-00 55-00       75-00 55-00        80-00
VOL LEDE ASOOK ALLE

SUID-KAAP LEDE

Maandae, Dinsdae en Donderdae (slegs 9 gate)

30-00

50-00 sondae vir almal

30-00

50-00 sondae

Vir almal

30-00

60-00 plaaslik

100-00 besoeker

sondae

JUNIORS MET SAGA Kaart 55-00        75-00 60-00       80-00 60-00        90-00
JUNIORS SONDER SAGA Kaart 85-00      115-00 90-00      120-00 100-00     130-00
BESOEKERS met  SAGA  kaart 110-00    140-00 120-00    150-00 130-00      160-00
BESOEKERS sonder SAGA kaart 140-00    200-00 150-00    210-00 160-00      220-00
SUNDOWNER 50-00 50-00 (2club incl) 60-00 (2club incl)

 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
  Vol jaar

1/11 – 31/10

Vol jaar

1/11 – 31/10

Vol jaar

1/11 – 31/10

Vol jaar

01/11 – 31/10

VOL LEDE 1800-00 1950-00 2050-000 2150-00
GETROUDE PARE 3200-00 3450-00 3600-00 3700-00
JUNIOR LEDE 880-00 980-00 980-00 980-00
SOSIALE LEDE – NIE SPELEND 300-00 300-00 300-00 300-00
SOSIALE LEDE – SPELEND 650-00 650-00 650-00 650-00
BUITE LEDE 600-00 600-00 600-00 600-00
SLUITKASTE 75-00 75-00 75-00 75-00
GHOLFKARBERGING

– Petrol

– Elektries

 

650-00

780-00

 

710-00

850-00

 

750-00

950-00

 

750-00

1000-00

INTREE GELDE GEEN GEEN GEEN GEEN

SPEELFOOIE

  2015/2016 2016/2017 2017/2018
  9 Gate 18 Gate 9 Gate  18 Gate 9 Gate  18 Gate
VOL LEDE (alle dae) 50-00 75-00 55-00       80-00 60-00      85-00
 ANDER SUID-KAAP LEDE 60-00 85-00 65-00       90-00 70-00      100-00
SUID-KAAP LEDE + KLUB JUNIORS (tot 22jr + Student) + SENIORS (70 jaar en ouer) +SAGES 45-00 65-00 50-00       70-00 55-00       75-00
VOL LEDE ASOOK ALLE

SUID-KAAP LEDE

Maandae, Dinsdae en Donderdae (slegs 9 gate)

30-00 70-00 30-00

50-00 Sondae vir almal

30-00

50-00 Sondae

vir almal

JUNIORS MET SAGA Kaart 50-00 70-00 55-00        75-00 60-00       80-00
JUNIORS SONDER SAGA Kaart 80-00 110-00 85-00      115-00 90-00      120-00
BESOEKERS met  SAGA  kaart 110-00 140-00 110-00    140-00 120-00    150-00
BESOEKERS sonder SAGA kaart 140-00 200-00 140-00    200-00 150-00    210-00
SUNDOWNER 40-00 NVT 50-00 60-00 (2club incl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEELFOOIE

  2015/2016 2016/2017 2017/2018
  9 Gate 18 Gate 9 Gate  18 Gate 9 Gate  18 Gate
VOL LEDE (alle dae) 50-00 75-00 55-00       80-00 60-00      85-00
 ANDER SUID-KAAP LEDE 60-00 85-00 65-00       90-00 70-00      100-00
SUID-KAAP LEDE + KLUB JUNIORS (tot 22jr + Student) + SENIORS (70 jaar en ouer) +SAGES 45-00 65-00 50-00       70-00 55-00       75-00
VOL LEDE ASOOK ALLE

SUID-KAAP LEDE

Maandae, Dinsdae en Donderdae (slegs 9 gate)

30-00 70-00 30-00

50-00 Sondae vir almal

30-00

50-00 Sondae

vir almal

JUNIORS MET SAGA Kaart 50-00 70-00 55-00        75-00 60-00       80-00
JUNIORS SONDER SAGA Kaart 80-00 110-00 85-00      115-00 90-00      120-00
BESOEKERS met  SAGA  kaart 110-00 140-00 110-00    140-00 120-00    150-00
BESOEKERS sonder SAGA kaart 140-00 200-00 140-00    200-00 150-00    210-00
SUNDOWNER 40-00 NVT 50-00 60-00 (2club incl)